ÖNSÖZ

İnsanoğlu doğduğu yeri her zaman kutsal saymış ve özlemle anmıştır. Şartların gereği doğduğu yerden uzak kalanlar ailesinin ve sevdiği insanların yaşadığı o yer ile çocukluk yıllarımı gizemli bir anı olarak hep gönlünde yaşatmıştır.

Erzin, çocukluk yıllarımın acı-tatlı anılarıyla dolu uzun bir dönemini (1945-1966) kapsar. Hatay Lisesi yılları Erzin'den uzun süreli kopuşun bir başlangıcı olmuştur. Aynı zamanda yeni bir ufuk çizgisinin ışığı altında şekillenen dünya görüşümle, yeni birikimler elde ederek geçmişle-geleceğin birleşiminden yepyeni bir kimlik oluşturma hedefini her zaman taze ve enerjik tutuşumun sonucudur.

Erzin'i inceleme ve irdeleme hevesim Universite yıllarımla (1966-1970) başladı. Erzin'li gençler olarak İstanbul'da "YEŞİLKENT" isimli gazeteyi yayınlamaya başlayınca, yörenin tarihsel ve sosyolojik incelemesi bizlere yeni bir hedef belirledi. Elime geçen bilgi ve belgeleri biriktirmeye başladım. Okuduğum Kütüphanecilik ve Tarih Bölümü'nün sentezi bende, Erzin merakını ortaya çıkardı. Üniversite yıllarımda başlayan meslek ve memurluk hayatım, kitaba olan sevgi ve saygımı körükledi. Araştırmalarım, babamla bir araya gelince daha da hızlanıp sözlü tarihin inceliklerini disiplinli bir kayıtla bugünlere ulaştırdı.

Babam Veysel Ağırgan'ın (D:H.1333/5.4.1917-Ö:14.11.1998) ağzından Erzin'le ilgili çıkan her şeyi kaydettim. Ayrıca, bu tür çalışmalarda yakın aile bireyleri yanında yıllarını Erzin çarşısı içinde geçiren Süleyman Sökmen'le (Kendisi H.1318-M.1902 doğumlu olup, berber Süleyman diye anılır ve Mahmutlu Çiftliği'nde otururdu.) 10.8.1997 günü uzun bir sohbet yaparak ilginç bilgilere ulaştım.

Kütüphanecilik mesleğim sırasında (1967-1996) yaptığım taramalara, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile Bayezit Devlet Kütüphanesi kataloglarını (Her iki kurum derleme nüshası alan kütüphaneler olarak Türkiye'de basılan her türlü yayına sahipti) özenle kullandım. İstanbul'da bulunan T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Osmanlı Arşivleri ile Ankara'da bulunan Cumhuriyet Arşivleri'nde çalışmalar yaptım. Elde ettiğim detaylı bilgi ve belgelerde kaynak-eser tespitlerine ağırlık vererek, gelecek kuşak araştırmacılarına Erzin adına konu sentezi yapabilme imkanı sağlamaya çalıştım. Erzin'i esas alan çalışma ve tespitlerimde, Cebel-i Bereket Mutasarraflığı'da ağır bastı. Çalışmalarım sırasında ayrıca, komşu İl ve İlçeler ile yakın yerleşim alanlarına ait özellikle tarihi, kültürel bilgi ve kaynakları da mümkün olduğu kadar esere yerleştirmeye gayret ettim.

"Bütün Yönleriyle Erzin" adını koyarken her konunu inceliklerine bir uzman gözü ile erişemeyeceğimden dolayı baz endişelerim oldu. Ancak, ben bu eserle Erzin'i genel anlamda tespit ettiğime göre, her türlü disiplini tüm incelikleriyle işlemem gerekmez diye düşünüp kendimce bir teselli buldum. Her konu ayrı bir disiplinde gelecek kuşak araştırmacıları tarafından tek tek ele alındığında, Erzin'i büyüklüğü ve değeri çok daha iyi anlaşılacaktır.

Kitabımın okuyucuya ulaşmasında Erzin Belediye Başkanı Sn. Kasım Şimşek(2009-2014) ile birlikte eserin hazırlanmasında bana maddi ve manevi destek sağlayan eşim Özlem ve oğlum Veysel Önder Ağırgan'a damadımız Sn.Osman Gökşen ile arkadaşım Zamir Vural ile Sn. Sunday Balıkoğlu'na ve fotoğraf koleksiyonu ile kitabımın belgesel niteliğine katkıda bulunan Sn. Remzi Karakayalı'ya teşekkürlerimi sunarım.

Umarım ki, doğduğum yere ve saygı değer hemşehrilerime Erzin'li bir birey olmanın sorumluluğunu yerine getirmişimdir.
Saygılarımla....

Mehmet AĞIRGAN
Araştırmacı Yazar - Şair

Telif Hakkı 2021. Tüm Hakları Saklıdır.