İSTİKLÂL MADALYASI ALAN ERZİN’LİLERİN LİSTESİ

Kültür, insanlar arası ilişkilerden doğduğuna göre, konumuz gereği öncelikle Erzin’li şehitleri ve ünlüleri ele alalım. Osmanlı devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sırasında Balkan Savaşlarına, I. Dünya Savaşına, Çanakkale Savunması’na ve Kurtuluş Savaşı’na katılan Erzin’li kahramanların isimleri aşağıda gösterilmiştir.

 • Garoşan Hüseyin (Gökşen)(232)
 • Garali Mustuk (Okatar)
 • Esmeoğlu Hacı Ali (Esen)
 • Tıbıkoğlu Hacı Ali (Tıbıkoğlu)
 • Kocafakı Mehmet (Yıldırım)
 • Kır Bekir (Açan)
 • Nalbant Ökkeş (Alnında şarapnel izi vardı)
 • Kör Emin (Ünsal)
 • Köşker Avcı
 • İbrahim Seydioğlu (Çakaloğlu)
 • Kör Ali Musa (Görür)
 • İsmail Özsoy
 • Fırıncı Nuri
 • Cindurdu Musa
 • Muluk Mustafa
 • Dede Çavuş
 • İsalıdan Mürsel
 • Mahmutlu’dan Hacı Ali Tosun
 • Kirlioğlu
 • İmam Ali
 • Berber Ökkeş
 • Kirtik Hüseyin (Barutçu)
 • Körez Osman (Gürz)
 • Ali Kürtül
 • Çapar Mehmet (Eser)
 • Gazzak Ahmet (Eryürek)
 • Kara Mehmet
 • Durmuş ali dede
 • Gubaz Mehmet (Azman)
 • Saatçi Ahmet (Gören)(233)
 • Aliyenli Salih Vural
 • Karadeli Neidik
 • Molla Hasan (Anıt)
 • Hıdıroğlu Mehmet Durmuşoğlu
 • Bedevi Hanifi Özsoy
 • Kırlıoğlu Mehmet Karaçal
 • Çöne İbrahim Bölükbaşı
 • Hallaoğlu Mehmet Hoca Kalender
 • İbiş Mustafa
 • Yağız Ali Paşa Karahan
 • Abdullah Aksay
 • Şahinoğlu kürt İbrahim
 • Arık Nuri (Arıkoğlu)
 • Kır Hasan (Yasin)
 • Topaloğlu Mustafa (Karakurum)
 • Kara Mustafa (Çelen)
 • Abaoğlu Ateş
 • Kır Hasan (Yalçın)
 • Pıntıoğlu Hacı (Bilici)
 • Lülüklü Hacı
 • Ahmet Sökmen
 • İsa Dalkılıç
 • Veysel Karabıyık
 • Mehmet Törel
 • Ahmet Mağara
 • Süleyman Boz
 • İbrahim Bilici
 • Hüseyin Mahmutoğlu
 • Hanifi Maşa
 • Bekir Mülayim
 • İbrahim Bayram
 • Ömer Çil
 • Hasan Çopur
 • Mehmet Milli
 • Mehmet Keskin
 • Mustafa Albay
 • Mustafa Aslan
 • Süleyman Özsoy
 • Ali Türkmen
 • Ali midik (Mert)
 • Bekir Evcimen
 • Ali Erdoğan
 • Ökkeş Aslankurt
 • Ali Çoşkun
 • Mehmet Avcı
 • Tahir Arıkoğlu
 • Ahmet Ergüler
 • Osman Yarar
 • Ali Tınaz
 • Ali Keskin
 • Mehmet Ateş
 • Mustafa Puhur
 • Abdulraif Vural
 • Mehmet Güllü
 • Karga Ahmet (Güllü)
 • Mehmet Demirci
 • Osman Karatosun (Güllü)

#SON YILLARDA ŞEHİT DÜŞEN ERZİN’LİLER

 • Barış Doğan (Jandarma Er)
 • Mehmet Sarıaslan (Uzman Çavuş)
 • Kemal Balıkoğlu (Jandarma Er)
 • Ali Kemal Kültür (Uzman Onbaşı)
 • Ali kılıç (Piyade Er)
 • Kürşat Ergörgün (Polis Memuru)
 • Mehmet Zengin (Jandarma Er)
 • Mustafa Doğan (Jandarma Er)
 • Güray Ceylan (Jandarma Er)
 • Hacı Bestami Gürz (Jandarma Komando Er)
 • Şükrü Karaöz (Polis Memuru)

KAYNAKLAR :

 1. Veysel Ağırgan. (5.4.1917-14.11.1998
 2. İbrahim Emiroğlu. Geçmişten Günümüze Erzin. İzmir 2001. Tibyan Yayıncılık. 425s.

Telif Hakkı 2021. Tüm Hakları Saklıdır.