ERZİN İÇMELERİ

#YER VE KONUMU

Erzin içmesi, Dörtyol İlçesi Erzin (Yeşilkent) sınırları içinde, Dörtyol-Adana E-5 ve TEM Karayollarına 12 km. uzaklıktadır. İçme kaynağının 4 km. doğusunda da Erzin Ilıcası yer alır.(217)

Erzin Belediye Başkanlığı İçmeler Tesisi

#FİZİK-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ETKİLİ OLDUĞU HASTALIKLAR

Sıcaklık 24°, PH değeri ise 6.7 olan Erzin içme suları Bikarbonatlı, Sülfatlı, Magnezyumlu, Karbondioksitli, Bromürlü bir karışıma sahiptir. İçme kürlerine elverişli olan bu sular, 8-9-13 numaralı hastalıklara olumlu etki yapar. (8: Sindirim Sistemi Hastalıkları, 9: Böbrek ve İdrar Yolları Hastalıkları, 13: Metabolizma Bozuklukları Hastalıkları)

#KAYNAK EMNİYETİ VE YERLEŞME DURUMU

Kaynak emniyet alanları korunmuştur. Kaynak çevresinde yeni yapılanma ve gelişmeler için uygun araziler vardır. Çevre maki ve meşe-çam karışık, seyrek dokulu bir orman örtüsü ile kaplıdır.

#ALT-ÜST YAPI DURUMU

Ulaşım durumu yeterli. İçme merkezinde su, elektrik, PTT gibi hizmetler vardır. Mevcut konaklama tesisleri vasıflı olmamakla birlikte yeterlidir.

#GENEL DEĞERLENDİRME

İçme merkezinin 1/1000 ölçekli imar plânı yapılmıştır. Plân uyarınca içme merkezinin aşamalı olarak geliştirilmesi gerekmektedir. İçme suyunun kullanma hakkı Erzin (Yeşilkent) Belediye Başkanlığı’na aittir. Bölge ölçeğinde önem taşıyan Erzin-İçme Merkezi’nin, imar plânında öngörülen yatırımlara kavuşturulması yerel idarecilerce desteklenmelidir.

#HATAY-ERZİN İÇME SUYU ANALİZ RAPORU(Ana Kaynak)

İyonlar mg/lt miliyal/lt % miliya
Amonyum NH4­ + 6.1000 0.3388 0.4429
Lityum Li+ 0.0575 0.0082 0.0107
Sodyum Na+ 133.1120 5.7900 7.5694
Potasyum K+ 25.3172 0.6475 0.8465
Kalsiyum Ca2+ 419.1831 20.9581 27.4005
Magnezyum Mg2+ 589.9379 48.5546 63.4769
Demir Fe2+ 2.4250 0.0868 0.1134
Alüminyum Al3+ 0.8750 0.0973 0.1273
Mangan Mn2+ 0.1000 0.0036 0.0047
Krom Cr3+ 0.1000 0.0057 0.0074
Bakır Cu2+ 0.0085 0.0002 0.0002
1177.2162 76.4918 100.0000
Klorür Cl- 300.0000 8.4600 11.0447
İyodür I- 0.3300 0.0026 0.0035
Bromür Br- 6.7000 0.0838 0.1094
Florür F- 1.0250 0.0539 0.0704
Sülfat SO42- 730.0000 15.2083 19.8546
Hidrofosfat HPO32- 57.0650 1.1893 1.5526
Bikarbonat HCO3- 3147.6000 51.6000 67.3645
Hidroarsenat HasO42- 0.0201 0.0002 0.0003
5419.9563 76.5981 100.0000
Metasilikat Asidi H2SİO3 9.0500
Metaborik Asit HBO2 10.1250
5439.1313
Serbest Karbondioksit 985.6
Temparatür 24 C
​pH 6.75

Kimyasal Sınıflandırma: Bikarbonatlı (% 67.36 milival), sülfatlı (%19.85 milival), Mağnezyumlu (% 63.48 milival), Kalsiyumlu (% 27.40 milival), Karbondioksitli(985.6 mg/lt) Ve Bromürlü (6.7 mg/lt)

8=Sindirim sistemi hastalıkları
9=Böbrek ve İdrar Yolları hastalıkları
13=Metabolizma Bozuklukları

KAYNAKLAR :
217. İsmet Ülker. Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlaması.ankara1988 Sevinç Matbaası 316 s

Telif Hakkı 2021. Tüm Hakları Saklıdır.