ERZİN’DE NÜFUS

Bütün dünyada nüfus; toplum, aşiret ve devlet kavramlarının temel unsurları arasındadır.Yaşamın ve toplulukların birlikte hareketi, insanın evrimi sonunda dünyamızı bu günlere taşımıştır. Nüfus kısaca canlıların toplu birer envanteridir. Nüfusta detaylara inildiğinde toplulukların yaşam düzeylerinden tutunda kültür ve eğitim durumlarına varıncaya kadar her türlü sosyo-dinamik boyutları incelemeye alınmaktadır. Elde edilen veriler, devletin planlamasında ve geleceğe dönük uygulamasında öncelikleri belirler.

Türk’lerde ilk genel nüfus sayımı Osmanlı Devleti döneminde 1831 yılında yapılmıştır. Cumhuriyetin ilânından sonraki ilk nüfus sayımı 1927 yılında uygulanmıştır. İkinci nüfus sayımı 1935 te olmuş, daha sonraki nüfus sayımları 5 yıllık aralarla 1990 yılına kadar sürdürülmüştür.Bu tarihten sonra prensip olarak 10 yıllık aralarla yapılması ön görülen nüfus sayımı en son 22.10.2000 yılında yapılmıştır. Cumhuriyet dönemi içinde Türkiye’de bu güne kadar toplam 14 nüfus sayımı düzenlenmiştir.(107) Türkiye genelinde adrese dayalı nüfus sayımı, 2007 yılı itibariyle mahalle düzeyinde sokağa çıkma yasağı uygulamadan yapılmaya başlanmıştır.

Erzin her nüfus döneminde mülki veya mahalli idarenin (Nahiye, İlçe, Belediye) bulunduğu bir kasaba veya kent merkezidir. Bu nedenle nüfus sayımlarında merkez ve köyleri ayrı ayrı değerlendirmeye alınmıştır. Bu da bizlere bazı istatistiki bilgilerde Türkiye, Hatay ve Erzin genelinde kıstaslar yapabilme imkanı verebilmektedir.

Ayrıca, nüfus sayımları Türkiye genelinde idari merkezlerin (İl, İlçe, Nahiye, Köy, Mahalle) isimlerini de göstermesi açısından ilginçtir. İller ve ilçeler arasındaki sınırsal değişiklikler nüfus sayımı çizelgelerinde net olarak görülmektedir. Erzin İlçesi’nin 28.10.1927 Cumhuriyet Dönemi ilk nüfus sayımından itibaren bu güne kadar tespit edilen nüfus sayımı sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

28.10.1927 – 20.10.1935 yılları arasında Genel Nüfus Sayımı(108)

1927 1935
ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM
ERZİN 1.629 1.641 3.270 1.941 1.954 3.895

Not: Her iki Genel Nüfus Sayımı’nda Erzin, Dörtyol İlçesi’ne bağlı olup 1927 yılında Cebel-i Bereket İlinde, 1935 yılında da Seyhan (Adana) İli sınırları içinde gösterilmiştir.

20.10 .1940 yılındaki Genel Nüfus Sayımı(109)

ERKEK KADIN TOPLAM
ERZİN (MERKEZ) 2.268 2.287 4.555
AKPINAR 115 106 221
BAŞLAMIŞ 298 330 628
HAMİDİYE 40 26 66
İMRANİYE 194 147 341
KIZLARÇAYI 167 159 326
LÜLÜK 92 119 211
SARIMAZI 222 242 464
SELİMİYE 48 45 93
TUTLUPINAR 306 314 620
TOPLAM 3.755 3.775 7.530

21.10.1945 yılındaki Genel Nüfus Sayımı(110)

ERKEK KADIN TOPLAM
ERZİN (MERKEZ) 2.403 2.455 4.858
AKPINAR 181 147 328
BAŞLAMIŞ 311 323 634
HAMİDİYE 32 23 55
İMRANİYE 206 175 381
KIZLARÇAYI 250 248 498
LÜLÜK 131 155 286
SARIMAZI 296 313 609
SELİMİYE 50 53 103
TUTLUPINAR 458 464 922
TOPLAM 4.318 4.356 8.674

22.10.1950 yılındaki Genel Nüfus Sayımı(111)

KÖY ŞEHİR TOPLAM
DÖRTYOL (ERZİN) 5.720 24.527 30.247

23.10.1955 yılındaki Genel Nüfus Sayım(112)

ERKEK KADIN TOPLAM
ERZİN(MERKEZ) 3.795 3.941 7.736
BAŞLAMIŞ 413 437 850
GÖKDERE 408 451 859
İMRANİYE 231 231 462
KIZLARÇAYI 256 247 503
KUYULUK 114 100 214
LÜLÜK 227 204 431
TOPLAM 5.444 5.611 11.055

23.10.1960 yılındaki Genel Nüfus Sayımı(113)

ERKEK KADIN TOPLAM
ERZİN (MERKEZ) 4.495 4.620 9.115
BAŞLAMIŞ 473 497 970
GÖKDERE 549 558 1.107
KIZLARÇAYI 291 304 595
KUYULUK 141 139 280
TURUNÇLU (İMRANİYE) 336 328 664
YONCADÜZÜ (LÜLÜK) 253 249 502
TOPLAM 6.538 6.695 13.233

24.10.1965 yılındaki Genel Nüfus Sayımı(114)

ERKEK KADIN TOPLAM
DÖRTYOL (ERZİN) 25.709 22.572 48.275

Not: Erzin ve Köyleri Dörtyol içinde gösterilmiştir.

1965 yılındaki Genel Nüfus Sayımı’na göre ev ve nüfus sayımı(115)

EV SAYISI NÜFUS
YEŞİLKENT 2.160 10.261
BAŞLAMIŞ 166 1.063
GÖKDERE 194 1.227
TURUNÇLU 81 535
KIZLARÇAYI 116 640
KUYULUK 43 308
YONCADÜZÜ 80 527
TOPLAM 2.840 14.561

25.10.1970 yılındaki Genel Nüfus Sayımı(116)

ERKEK KADIN TOPLAM
DÖRTYOL (ERZİN) 29.517 27.432 56.949

Not: Erzin ve köyleri Dörtyol içinde gösterilmiştir.

26.10.1975 yılındaki Genel Nüfus Sayımı(117)

ERKEK KADIN TOPLAM
ERZİN 8.003 7.311 15.314
BAŞLAMIŞ 535 480 1.015
GÖKDERE 756 719 1.475
KIZLARÇAYI 408 408 816
KUYULUK 210 208 418
TURUNÇLU (İMRANİYE) 506 479 985
YONCADÜZÜ (LÜLÜK) 350 377 727
TOPLAM 10.768 9.982 20.750

12.10.1980 yılındaki Genel Nüfus Sayımı(118)

ERKEK KADIN TOPLAM
YEŞİLKENT (ERZİN) 8.237 8.090 16.327
BAŞLAMIŞ 648 634 1.282
GÖKDERE 834 832 1.666
KIZLARÇAYI 488 469 957
KUYULUK 508 496 1.004
YONCADÜZÜ (LÜLÜK) 356 411 767
TOPLAM 11.282 11.171 22.453

20.10.1985 yılındaki Genel Nüfus Sayımı(119)

ŞEHİR KÖY TOPLAM
ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM
DÖRTYOL(ERZİN) 16.579 14.143 30.722 51.396 47.181 98.577 67.975 61.324 129.292

Not: Erzin ve köyleri Dörtyol içinde gösterilmiştir. İlçede nüfus yoğunluğu 147 dir.

21.10.1990 yılındaki Genel Nüfus Sayımı(120)

ERKEK KADIN TOPLAM
ERZİN 11.153 11.324 22.477
BAŞLAMIŞ 664 678 1.342
GÖKDERE 888 916 1.804
KIZLARÇAYI 521 505 1.026
KUYULUK 242 269 511
TURUNÇLU 541 506 1.047
YONCADÜZÜ 458 495 953
TOPLAM 14.467 14.693 29.160

22.10.2000 yılındaki Genel Nüfus Sayımı(121)

ERKEK KADIN TOPLAM
ERZİN (MERKEZ) 12.819 13.060 25.879
AŞAĞIBURNAZ 126 127 253
BAŞLAMIŞ 712 740 1.452
GÖKDERE 899 965 1.864
KIZLARÇAYI 543 500 1.043
KUYULUK 230 246 476
TURUNÇLU 312 319 631
YEŞİLTEPE 470 524 994
YONCADÜZÜ 503 554 1.057
YUKARIBURNAZ 163 176 339
TOPLAM 16.777 17.211 33.988

Türkiye Geneli, Hatay İli ve Erzin İlçesi şehir ile köy nüfusu(122)

TOPLAM ŞEHİR KÖY TOPLAM ŞEHİR KÖY
TÜRKİYE 56.473.035 33.656.275 22.816.760 67.803.927 44.006.274 23.797.653
HATAY 1.109.754 531.707 578.047 1.253.726 581.341 672.385
ERZİN 29.160 22.477 6.683 33.988 25.879 8.109

1990-2000 yılları arasında şehir ve köy nüfus artış hızı ile yoğunluk

TOPLAM ŞEHİR KÖY KM2 YOĞUNLUK
TÜRKİYE 18.28 26.81 4.21 769.604 88
HATAY 12.19 8.29 15.11 5.828 215
ERZİN 15.32 14.09 19.34 354 95

NOT: Erzin ilçesinde toplam 5.555 hane halkı mevcuttur. İlçe merkezinde yaşayan 22.376 kişiden 3.796 kişisi okuma yazma bilmiyor, 5.399 kişi de bir okul mezunu değildir. İlçe merkezinde bulunanlardan: 7.293 kişisi İlkokulu, 1.781 kişisi Orta Okulu, 3.068 kişisi Lise’yi ve 1.038 kişisi de Yüksek okulu bitirmiştir. İlçe merkezinde nüfus artış hızı %3.7 olup bu oran köylerde %2.9 dur. (123)

Erzin İlçesi'nin 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Tespiti'ne göre toplam nüfusunun 39.279 olduğunu görüyoruz. Bu nüfusun 30.137 sinin İlçe Merkezi'nde yaşadığı belirlenmiştir. Köyler itibariyle; Aşağıburnaz 264, Başlamış 1483, Gökdere 2019, Gökgöl 301, Kızlarçayı 1126, Kuyuluk 466, Turunclu 611, Yeşiltepe 1048, Yoncadüzü 1311 ve Yukarıburnaz 513 ki toplam 9142 si köylerde bulunmaktadır.

KAYNAKLAR :

 1. 22.10.2000 Genel Nüfus Sayımı. Nüfus Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara 2003. 305s.
 2. Belediyeler Yıllığı C:1. İller Bankası. Ankara 1949. Güney Matbaası. 815s.
 3. 20.10.1940 Genel Nüfus Sayımı. Ankara 1944. Ankara Yeni Cezaevi Matbaası. 679s.
 4. 21.10.1945 Genel Nüfus Sayımı. Ankara 1948. Sakarya Basımevi. 650s.
 5. 22.10.1950 Genel Nüfus Sayımı.İstanbul 1961. 18s.
 6. 23.10.1955 Genel Nüfus Sayımı. Ankara 1961. 251s.
 7. 23.10.1960 Genel Nüfus Sayımı. Ankara 1963. 271s.
 8. 24.10.1965 Genel Nüfus Sayımı. Ankara 1969. 16s.
 9. Mehmet Saral-Mehmet Dumlu. Hatay İli Yakın Çevre İncelemeleri. Ankara 1970. Ulusoğlu Matbaası.131s.
 10. 25.10.1970 Genel Nüfus Sayımı. Ankara 1977. 36s.
 11. 26.10.1975 Genel Nüfus Sayımı. Ankara 1977.
 12. 12.12.10.1980 Genel Nüfus Sayımı. Ankara 1982. DİE.Matbaası. 84s.
 13. 20.10.1985 Genel Nüfus Sayımı. Ankara 1989.
 14. 21.10.1990 Genel Nüfus Sayımı. Ankara 1994. 27s.
 15. 22.10.2000 Genel Nüfus Sayımı. Nüfus Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri.T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara 2003. 305s.
 16. 22.10.2000 Genel Nüfus Sayımı. Nüfus Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri.T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara 2003. 305s.
 17. 2005 yılı Erzin Kaymakamlığı brifing dosyası.

Telif Hakkı 2021. Tüm Hakları Saklıdır.