ERZİN' DE YÖRESEL YER İSİMLERİ

Erzin ve çevresinde bulunan arazilerin, halk tarafından yerlerinin tarifleri yapılırken, aşağıdaki tanımları söyleyişlerine göre aldık. Bu tanımlar o bölgenin rengini, yüzey şeklini veya kişilerin unvanlarını almaktadır. Pek çok tarifler halen kullanılmaktadır. Hatta tapularda dahi, bu tanımlara rastlanmaktadır.

 • Ağdam: Lüylük köyü ile Gökdere köyü arasındaki yolun doğusuna verilen isim.
 • Akçam : Gökdere köyünün güney batısından itibaren eski kısık boğazı (Osmaniye) yoluna kadar uzanan bölgenin ismidir.
 • Bazoğlan mazısı: E-5 İskenderun yolunun Erzin tarafına düşen İsos harabelerinin doğusuna denirdi.
 • Burnaz: Turuşlu köyü yolu üzerinde bulunan gölün, çevresine verilen isim.
 • Çalılık: Erzin Anadolu Lisesi batısında bulunan tarlalara topluca verilen isim.
 • Deneş: İstiklal mahallesi Güvenler Sokak’ta bulunan mezarlığın yanından geçen çayın kuzeyinde bulunan boş tarlalara denirdi. Şimdi buralarda bahçeler ve konutlar bulunmaktadır.
 • Domates Durağı: Erzin den Döryol' a giderken Başlamış Köyüne ayrılan kavşağın adı.
 • Gani Esiği: Erzin'den,Dörtyola giderken ilk çay yarığına verilen isim
 • Gastal: Osmaniye'den gelirken Eski Erzin yoluna(solda) girince , sağdan E- 5 yoluna doğru uzanan tarlalara verilen isim.
 • Gazi'nin Çiftliği : Erzin'in dniz tarafına (güney- batı ) (Atatürk Çiftliği) doğru olan tarlaların hepsine birden verilen isim.
 • Goğceli: Erzin merkezinin güney batısına Bugünkü Halk Kütüphanesi binsının bulunduğu yöreye (aşiretin adıdır) verilen isim.
 • Goğceseki: Otaban ile Haydar Dağları'nın kesiştiği araziye topluca verlen isim
 • Gözene : İsos Şehri su kemerlerine topluca verilen isim.
 • Gözlüoğul: Erzin altında leçe tarafında E-5 yolu otoban ve Demiryolları arasında kalan tarlalar.
 • Haydar'ın Dağı : E-5 ve otoban yollarının birleştiği kavşağın güneyine düşen tepelerin adıdır.
 • Hendek: Eski Erzin- Osmaniye karayolundaki çayın köprüsünü geçince doğuya düşen tarlaların bulunduğu yerler.
 • Hıltanlık : E-5 ten Osmaniye istikametinden Erzin istasyonuna varmadan soldaki petrol istasyonun çevresine denir.
 • Ilıca : Erzin'in doğsundaki dağın eteğinde bulunan şifalı sular bölgesine denir.
 • İçmeler : Erzin'in doğusundaki dağ eteğine varmadan, Turistik tesislerin bulunduğu şifalı sular mevki.
 • İsalı : Erzin'in kuzeyindeki mahallenin (Aşiret adı)adıdır.
 • İkizoğlu Çiftliği : Turuşlu köyü yolu üzerinde ilk çiftlik.
 • Kabak Tepeler : Haydar'ın dağının otaban tarafındaki tepeleri.
 • Karaçam : Gökdere köyü batısında bulunan ve Erzin- Osmaniye karayoluna kadar inen bölgenin adıdır.
 • KaraHöyük : Gazi'nin Çiftliğnin batısında (Kaba Hasan Çiftliği) Hasan Çiftliği diye de anılan ağaçlı tepe.
 • Kara Mustafalı: Erzin'in doğusunda bulunan mahallenin (Aşiret adı) adı.
 • Kekili mazı : Erzin-Osmaniye karayolunun kısık boğazına varmadan ikinci köprüyü geçince sağda bulunan arazi ve çevresine verien ad.
 • Kınalı Meydan : Kısık boğazından sonra E-5 yoluile demiryolu arasında kalan bölgenin adı.
 • Kırmıtlı : Erzin-Dörtyol yolu üzerindeki ilk çayın batısına düşen tarlalar.
 • Kısık Boğazı: Osmaniye'den Erzin'e giderken Toprakkale'den (Dara Geçidi denir) sonra gelen boğazın adıdır.
 • Kirpi Deliği: Haydar dağının etekleri. (Mahmutlu Mahallesi Mezarlığı'ndan itibaren batıya uzanan arazi.)
 • Kötü Değirmen: Erzin-Dörtyol kara yolunun Kara Mustafalı Mahallesi içinde sağa dönen köşedeki eski bir değirmen harabesi.
 • Leçe: Erzin ve İsos su yolu harabelerinin batısında bulunan volkanik ve taşlık arazi.
 • Narlı Andek: İsos su yolu harabelerinin (Gözene) güneyi.
 • Mahmutlu: Erzin'in güneyinde kalan mahallenin (Aşiret adı) adı.
 • Mazılık: Erzin'den DDY İstasyonuna giderken yolunun sağında olup, kentin 3km dışından itibaren batıya uzanan sahanın adıdır.
 • Mikilin Kumu: Erzin-Kuzuculu eski kara yolunun otobanla kesiştiği bölgenin adıdır.
 • Mullanın Mazısı: İstasyondan Erzin'e girerken 4.km sağdaki arazinin adıdır.
 • Mustafalı: Erzin'in batısındaki mahallenin (Aşiret adı) adıdır.
 • Öküz Ağılı: Otoban yolunun E-5 yolu ile birleştiği yerin güneyi.
 • Pıntıoğlu Deresi: Erzin İçmelerinin üstündeki Şahin Tepesi'ne bakan çayın kuzey bölgesine verilen isim.(Erzin-Başlamış İçmelerinin Kuzey-Batı cephesine düşen derenin adıdır.)
 • Purun Önü: Kısık Boğazı tarafından eski Osmaniye-Erzin kara yolunun başladığı yer.
 • Sayın Önü: Erzin'den E-5 üzerinden İskenderun istikametine giderken Yeşil Köyü’n altında bulunan eski Adana yolunun kesiştiği yer.
 • Sığır Ağle: Erzin Ernar Fabrikasının bulunduğu bölgenin adıdır.
 • Şıhın Ocağı : Haydarın Dağının kuzeyinde otoban yolunun üzerindeki eski harebe hanın adı.
 • Tıbığın Taşı : erzin istasyonu'nun Kısık Boğazı'na bakan kuzey bölgesinden Leçe'ye doğru olan mevki.
 • Tuzlu Göl : Toprakale'den Erzin'e doğru giden demiryolunun batısındaki tepenin adı.
 • Urlu Mazı : E-5 yolundan Toros Gübre Fabrikası yolunu girince (sağda) kalan bölgenin adı.
 • Üç Dutlar: E-5 ten Toros Gübre Fabrikası yolundan Urlu Mazı'yı geçince sağda bulunan ve leçe'ye kadar uzanan tarlalar.
 • Yanık Değirmen: Turuşlu yolu üzerinde Burnaz Gölü’nü geçince, köprünün olduğu yer.
 • Yoğun Keli: Osmaniye- Erzin eski Karayolunun E-5 Karayolu ile kesiştiği bölgenin adı.

Telif Hakkı 2021. Tüm Hakları Saklıdır.